Α/Α ΜΗΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ
1 Monthly Medal Σαββ. 21/1/23 09:00-11:00
2 Masters Trophy Κυρ. 05/02/2023 09:00-11:00
3 Monthly Medal Σαββ. 11/02/2023 09:00-11:00
4 Open Competition Κυρ. 26/02/2023 Μετά τις 12:00
5 Monthly Medal Σαββ. 11/03/2023 09:00-11:00
6 Open Competition Κυρ. 19/03/2023 09:00-11:00
7 Monthly Medal Σαββ. 08/04/2023 09:00-11:00
8 Open Competition Κυρ. 30/04/2023 09:00-11:00
9 Monthly Medal Σαββ. 13/05/2023 09:00-11:00
10 Capuano Κυρ. 21/05/2023 09:00-11:00
11 Monthly Medal Σαββ. 03/06/2023 09:00-11:00
12 President's Cup Κυρ. 18/06/2023 09:00-11:00
13 Summer Cup Σαββ. 08/07/2023 Μετά τις 13:00
14 Monthly Medal Κυρ. 16/07/202 09:00-11:00
15 Open Competition Σαββ. 22/7/2023 09:00-11:30
16 Monthly Medal Κυρ. 27/08/2023 09:00-11:00
17 G.G.C.A. Cup Σαββ. 02/09/2023 09:00-11:00
18 Monthly Medal Κυρ. 10/9/2023 09:00-11:00
19 Monthly Medal Κυρ. 7/10/2023 09:00-11:00
20 3 Club Competitions Κυρ. 15/10/23 09:00-11:00
21 Monthly Medal Κυρ. 4/11/23 09:00-11:00
22 Texas Scramble Κυρ. 19/11/23 After 12:00
23 Monthly Medal Σαββ. 9/12/23 09:00-11:00
24 Xmas Scramble Κυρ. 17/12/23 09:00-11:00