Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Γ.Γ.Α.

Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Γκολφ Γλυφάδας Αθηνών, συνεδριάζει κάθε μήνα για τα τρέχοντα θέματα του Ομίλου και τις μελλοντικές κινήσεις του. Είναι υπεύθυνο για την καθημερινή σωστή λειτουργία του Ομίλου. Τα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Γκόλφ Γλυφάδας Αθηνών είναι:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
1 Πρόεδρος Ιωάννης Κρητικός
2 Αντιπρόεδρος Ιωάννης Μπενετάτος
3 Γενικός Γραμματέας Αλέξανδρος Σακαρίκος
4 Ταμίας Νικόλαος Καραθανάσης
5 Captain Παναγιώτης Μακρυγιάννης
6 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Μακρυγιάννης
7 Αναπληρωτής Ταμίας Νικίας Ναούμ
8 Μέλος Ιωάννης Νινιός